Retour en herroeping

Retourzending

Een besteld artikel past of bevalt niet?
Stuur het ons dan gewoon terug. Gebruik het bijgeleverde retouretiket of print hier uw retourformulier en retouretiket.

Het retourformulier langs de stippellijn afknippen, invullen en met de artikelen die u wilt terugsturen, inpakken. Het pakket goed dichtplakken en het retouretiket erop plakken. Nu moet u het pakket alleen nog naar het dichtstbijzijnde postkantoor brengen.

Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper.

Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. Artikelen die u wilt teruggeven moeten ongebruikt, schoon en zoveel mogelijk nog in de originele verpakking zitten. Het terugsturen of het ruilen van boeken, cd's, dvd's en ondergoed is uitgesloten, tenzij het artikel nog in de originele verpakking zit. Indien u binnen 14 dagen -na ontvangst van uw pakket- opnieuw een bestelling plaatst, vervallen de verzendkosten van de nieuwe bestelling. Log in met uw klantaccount en de verzendkosten worden automatisch door ons systeem verwerkt.

Retourzending vanuit België sturen naar:
(gelieve uw retour via UPS Access Point te versturen om zo extra verzendkosten naar het buitenland te vermijden)
Kramer Paardensport B.V.
t.a.v. Afdeling Retouren
Logistic Boulevard 1
4791 VC Moerdijk (Klundert)
NEDERLAND

GELD-TERUG-GARANTIE

Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden binnen de 30 dagen te ontbinden. LET OP: dit kan alleen schriftelijk gebeuren, d.w.z. per e-mail, fax of brief. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product. Indien de koper ondertussen een bedrag heeft betaald, zal dat zo spoedig mogelijk worden terugbetaald (max. 30 dagen). De koper zal tijdens de bedenktijd zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het product en de verpakking. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal het product met alle geleverde toebehoren, in de originele verpakking aan ons terug moeten worden gezonden (zie retourzending). Bewaar uw verzendbewijs totdat u een bevestigingsmail heeft ontvangen dat uw pakket bij ons is aangekomen. U heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt dertig (30) dagen na de dag:

  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kramer Paardensport B.V., Logistic Boulevard 1, 4791 VC Moerdijk, Fax: 088 - 14 10 188, E-Mail: info @ kramer.nl) met een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.kramer.be/Herroepingsrecht.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn is verstreken.

Herroepingsrecht

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u, voor een terugbetaling geen kosten rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen en aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet bij volgende overeenkomsten:

  • Bij leveringen van originele goederen die door de consument zijn aangepast, naar maat of waar veranderingen zijn aan verwerkt voor persoonlijke behoeften.
  • Bij kranten, tijdschriften en illustraties

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij volgende overeenkomsten:

  • Bij verzegelde goederen, die om hygiëne- of gezondheidsredenen niet toegelaten zijn te retourneren indien de originele verpakking werd geopend of de zegel werd verbroken.
  • Bij goederen die na de levering met opzet werden vermengd met andere goederen en daardoor onbruikbaar zijn geworden, eveneens bij boeken, geluids- en video opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking die na de levering werd verwijderd.

Kies een van deze opties:

Online-herroeping
Herroepingsformulier (PDF)

Stuur het herroepingsverklaring naar:

Kramer Paardensport BvbA
Adolf Greinerstraat 12
B-2660 Hoboken

(GEEN RETOURZENDINGEN AAN DIT ADRES VERSTUREN AUB)

Mail het aan info@kramer.be.

Verzendkosten
€ 4,99
AV
Algemene Voorwaarden
Impressum
Master Data
Over ons
Bedrijfsprofiel