Wachtwoord vergeten?

Nieuwe klant? Registreer hier

Terug Startpagina» Service» Herroepingsrecht & retourzending

Retourzending

Rücksendung

Een besteld artikel past of bevalt niet?

Stuur het ons dan gewoon terug. Print hier de PDF uit met uw retouretiket.

In uw pakket is een retourformulier toegevoegd.

Op het formulier vult u het aantal en de reden in van wat u terugstuurd. Omruilen is helaas niet meer mogelijk. U kunt wel opnieuw bestellen zonder verzendkosten te betalen als u met uw accountgegevens inlogt binnen de 14 dagen na ontvangst van uw zending.

Het bovenste gedeelte van het document kunt u afscheuren en op het pakket plakken. De rest van het formulier steekt u in het pakket, met de artikelen die worden teruggestuurt. Plak het pakket goed dicht en breng het naar het dichtsbijzijnde UPS Access Point.

Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper.

Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. Artikelen die u wilt teruggeven moeten ongebruikt, schoon en zoveel mogelijk nog in de originele verpakking zitten. Het terugsturen of het ruilen van boeken, cd's, dvd's en ondergoed is uitgesloten, tenzij het artikel nog in de originele verpakking zit. In plaats van het recht op verlaging van de prijs of het ongedaan maken van de koop krijgt de koper het recht op reparatie.

LET OP: Wegens automatisering is het niet meer mogelijk om manueel een omruil te verwerken. De artikelen kunnen enkel nog retour genomen worden. U kunt na ontvangst van uw pakket binnen twee weken de gewenste artikelen via onze website bestellen, zonder extra verzendkosten te betalen. Dit wordt automatisch door ons systeem werkt.

Retourcentrum Kramer BE/NL:
(gelieve uw retour via UPS Access Point te versturen om zo extra verzendkosten naar het buitenland te vermijden)

Kramer Paardensport B.V.
t.a.v. retourafdeling
Logistic Boulevard 1
4791 VC Moerdijk (Klundert)
Nederland

Geld-Terug-Garantie

Wij bieden onze klanten een 30 dagen Geld-Terug-Garantie op ongebruikte producten.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden binnen de 30 dagen te ontbinden. LET OP: dit kan alleen schriftelijk gebeuren,d.w.z. per e-mail, fax of brief. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product. Indien de consument ondertussen een bedrag heeft betaald, zal dat bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald worden (max. 30 dagen). De consument zal tijdens de bedenktijd zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal het product met alle geleverde toebehoren, in de originele verpakking aan ons terug moeten worden gezonden. Gebruik hiervoor het retourformulier.

In uw pakket is een retourformulier bijgestoken. Mocht u deze niet meer hebben, kunt u ons een mailtje sturen. Wij sturen u dan een retourfomulier per mail. Plak dit formulier bovenop uw adres en breng het pakket naar het dichtsbijzijnde UPS Access Point.

Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd.

Vergeet niet het ontvangstbewijs te laten afstempelen en bewaar het totdat u een bevestigingsmail heeft ontvangen dat uw pakket bij ons is aangekomen.

U heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt dertig (30) dagen na de dag

  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kramer Paardensport BvbA, Adolf Greinerstraat 12, B-2660 Hoboken, fax 070 661 153, E-Mail: info @ kramer.be) met een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.kramer.be/Herroepingsrecht .
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.
Expleciet retouradres is

Kramer Paardensport B.V.
t.a.v. Afdeling Retouren
Logistic Boulevard 1
4791 VC Moerdijk

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw in rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Het herroepingsrecht bestaat niet bij volgende overeenkomsten:
  • Bij leveringen van originele goederen die door de consument zijn aangepast, naar maat of waar veranderingen zijn aan verwerkt voor persoonlijke behoeften.
  • Ook niet bij kranten, tijdschriften en illustraties.


Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij volgende overeenkomsten:
  • Bij verzegelde goederen, die om hygiëne- of gezondheidsredenen niet toegelaten zijn te retourneren indien de originele verpakking werd geopend of de zegel werd verbroken.Bij goederen die na de levering met opzet werden vermengd met andere goederen en daardoor onbruikbaar zijn geworden, eveneens bij boeken, geluid- en video opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking die na de levering werd verwijdert.


Kies een van deze opties:Stuur het herroepingsverklaring naar:

Kramer Paardensport BvbA
Adolf Greinerstraat 12
B-2660 Hoboken

(GEEN RETOURZENDINGEN AAN DIT ADRES VERSTUREN AUB)

Mail het aan info@kramer.be.

Verzendkosten

€ 4,99

AV

Algemene Voorwaarden

Impressum

Master Data

Over ons

Bedrijfsprofiel